UBEZPIECZENIE ZJAZDOWE

 

UBEZPIECZENIE ZJAZDOWE 30-to dniowe ważne na całym terenie UE tzw.OC KRÓTKOTERMINOWE / WYWOZOWE.

Jako jedyne po wygaśnięciu lub braku ubezpieczenia z kraju pochodzenia auta,uprawnia do legalnego poruszania się sprowadzonym pojazdem

i umożliwia w tym czasie załatwienie wszystkich spraw urzędowych przedrejestracyjnych , przegląd techniczny czy dokonanie niezbęnych napraw.